TOLMÁCSVIZSGÁRA ELŐKÉSZÍTŐ TANFOLYAMOK

Tolmácsvizsgára előkészítő tanfolyamokat indítunk, főként angol, német, francia és olasz nyelvből,
a Debreceni Nyári Egyetem szakmai közreműködésével.

Igény esetén az alábbi nyelveken szervezünk kurzusokat (min. 8 fő):
angol, német, francia, holland, olasz, orosz, román, szlovák, spanyol.
(A jelentkezéseket folyamatosan fogadjuk.)


Aktuális tanfolyami információk


SZERETNE HIVATÁSOS TOLMÁCS LENNI?
Köztudott, hogy a jogszabály előírja: tolmács és fordító csak szakképzett személy lehet és ilyen irányú vállalkozói engedélyt is csak szakképzettséget igazoló bizonyítvány birtokában lehet kérni. (Fontos ismerni a különbséget a tolmács, illetve a szakfordító között. A szakfordító a diplomájához kapcsolódó szaknyelvi szövegeket fordít, amíg a tolmács elsősorban általános tolmács, de fordítási munkákat is vállalhat.)
Ajánlott videók:
Szaffkó Péter - Egy vizsgaközpont tapasztalatai
Fáber András - Milyen a jó tolmács és a jó szakfordító?


TANFOLYAM-TÍPUSOK

Normál
(2 félév, 128 óra)
Ez tanfolyamtípus megszűnt!
Mindenkinek, akinek felsőfokú nyelvvizsgának megfelelő nyelvtudása van és szeretne tolmácsként dolgozni vagy egyszerűen csak a nyelvtudását szeretné fejleszteni.
Ára: -
Intenzív
(1 félév, 64 óra)
Magabiztos felsőfokú nyelvtudással rendelkezőknek ajánljuk, akik úgy érzik, hogy a normál képzési tempó lassú számukra, azonban még nem rendelkeznek annyi tapasztalattal, hogy a szuperintenzív képzést válasszák.
Ára: 160.000 Ft
Szuperintenzív
(2 hét, 92 óra)
Elsősorban a szakmában hosszú ideje képesítés nélkül dolgozókat, végzett nyelvtanárokat. Érdemes a gyorsabb felkészülést választaniuk azoknak a jelentkezőknek is, akik hosszú ideje dolgoznak például a külkereskedelemben és szeretettel várjuk azokat a korábbi hallgatóinkat is, akik az elmúlt időszakban sikertelen vizsgát tettek, esetleg a sikeres vizsga után szinten akarják tartani tudásukat.
Ára: 180.000 Ft
A képzés átjárható: a szuperintenzív tanfolyamról át lehet iratkozni a normál vagy intenzív tanfolyamra és fordítva.
Ezen felkészítő tanfolyamok árai a vizsgadíjat nem tartalmazzák, a vizsgákra önállóan kell jelentkezni.


AKTUÁLIS/INDULÓ TANFOLYAMOK

Típus
Időpont
Helyszín
Nyelv
intenzív
2023. február 18-tól
szombatonként, 8 órában
(vagy igény szerint heti két alkalommal 4-4 órában)
összesen: 8x8 óra / 16x4 óra
A jelentkezési lapra írják rá a Skype felhasználónevet is.
online/távoktatás
angol, német, orosz, francia, spanyol
Megfelelő számú jelentkező esetén az oldal tetején felsorolt nyelvekből, bármely időpontban és városban szervezünk előkészítő tanfolyamot.
Online tanfolyamok esetén is jelenléti a vizsga.
Semmilyen tankönyvet, jegyzetet nem kell megvásárolni, a szükséges munkalapokat mi bocsátjuk hallgatóink rendelkezésére.
A befizetett tandíjat nem áll módunkban visszafizetni, más tanfolyami formára nem vihető át!
A tanfolyam nem(!) iskolarendszerű, így sajnos sem adó-, sem kismama-, sem utazási kedvezmény nem jár!
(Egy normál/intenzív félév kötelezően előírt óraszáma 60 óra.)

Jelentkezés alapfeltétele: felsőfokú nyelvvizsgának megfelelő nyelvtudás
Jelentkezési határidő: az adott tanfolyam kezdési időpontja előtti 14. napon
Mivel felvételi vizsga nincs, így a jelentkezés sorrendjét vesszük figyelembe a csoportlétszám kialakítása során! Egy-egy tanfolyam kb. 6 főtől indul el, 12 jelentkezőtől új csoportot indítunk.

A tanfolyam helyszínei:
- Budapest (Debreceni Nyári Egyetem Budapesti Nyelviskolája - V. ker. Váci utca 63. II/1.)
- Debrecen (Debreceni Nyári Egyetem - Egyetem tér 2., Templomi Épület T/6. terem)

JELENTKEZÉSI LAP LETÖLTÉSE (docx)


Képzés lényege: Célunk, hogy hallgatóink kiváló színvonalú fordításokat készítsenek és minél nagyobb szöveghűséggel és nyelvi tudással tolmácsoljanak. Hangsúly kerül a célnyelvi országok kulturális és civilizációs háttéranyagának bevonására és a szókincsbővítésre.
A gyakorlatok kiterjednek a legalapvetőbb szótártani ismeretek elsajátításától kezdve (szótártípusok, Thesaurus-ok bemutatása, használata) a tolmácsoláshoz szükséges specifikus szókincs kialakításán és szituációs-, valamint magnetofonos gyakorlatokon (memóriafejlesztés, összefoglalás) keresztül a konkrét szituációk rekonstrukciójáig és elemzéséig (kétnyelvű jegyzőkönyvek alapján) és a gyakorlat elméletének áttekintéséig.
Lényeges mindezek készségszinten történő használata (pl. előzetes megállapodások, ültetés stb. konkrét technikái, valamint az ún. "tűzoltási technikák" begyakoroltatása).
Ideális szinten a tolmácsolási készség jellege a tanfolyam végére a követő tolmácsolás felől a szinkronicitás felé tolódik el a közbeeső lépcsőfokok gyakorlásával.
A magyar nyelven tartott előadások célja a tolmács "alapintelligenciájának" kibővítése - protokolláris ismeretek, beszédtechnika, hazánkkal és a nagyobb országokkal kapcsolatos legfontosabb tények ismerete stb.

TEMATIKA

Oktatók: Főként a Debreceni Egyetem vezető nyelvtanárai, akik maguk is rendelkeznek rendszeres tolmácsolási és fordítási gyakorlattal, valamint sikeres tolmácsvizsgával.

Vizsga: A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll.
A vizsgák szakmai jellegűek: a felsőfokú nyelvtudást alapkövetelménynek tekintve, elsősorban a szükséges tolmácsolási készségek és ismeretek meglétét vizsgálják, a művelődési miniszter 7/1986. (VI.26.) MM számú rendelete értelmében.
Sikeres vizsga után a Debreceni Egyetem Angol-Amerikai Intézete - mint vizsgaközpont - (az oktatási miniszter XXXV/644/2000. sz. engedélye alapján) államilag elismert, összekötő tolmács-képesítést igazoló bizonyítványt állít ki.

Legközelebbi vizsgaidőpontok a Debreceni Egyetem Angol-Amerikai Intézetének és a Debreceni Egyetem Germanisztikai Intézetének honlapján!