TOLMÁCSVIZSGÁRA ELŐKÉSZÍTŐ TANFOLYAMOK

Tolmácsvizsgára előkészítő tanfolyamokat indítunk, főként angol, német, francia és olasz nyelvből,
a Debreceni Nyári Egyetem szakmai közreműködésével.

Igény esetén az alábbi nyelveken szervezünk kurzusokat (min. 8 fő):
angol, német, francia, holland, olasz, orosz, román, szlovák, spanyol
(A jelentkezéseket folyamatosan fogadjuk.)


Aktuális tanfolyami információk


SZERETNE HIVATÁSOS TOLMÁCS LENNI?
Köztudott, hogy a jogszabály előírja: tolmács és fordító csak szakképzett személy lehet és ilyen irányú vállalkozói engedélyt is csak szakképzettséget igazoló bizonyítvány birtokában lehet kérni. (Fontos ismerni a különbséget a tolmács, illetve a szakfordító között. A szakfordító a diplomájához kapcsolódó szaknyelvi szövegeket fordít, amíg a tolmács elsősorban általános tolmács, de fordítási munkákat is vállalhat.)
Ajánlott videók:
Szaffkó Péter - Egy vizsgaközpont tapasztalatai
Fáber András - Milyen a jó tolmács és a jó szakfordító?


AKTUÁLIS/INDULÓ TANFOLYAMOK

Időpont
Nyelv
Helyszín Ár
2024. február 17-től
szombatonként, 8 órában
(vagy igény szerint heti két alkalommal 4-4 órában)
összesen: 8x8 óra / 16x4 óra
angol, német, spanyol, orosz
online/távoktatás
160.000 Ft
Következő tanfolyam várható indulása:
2024. szeptember közepétől
szombatonként, 8 órában
(vagy igény szerint heti két alkalommal 4-4 órában)
összesen: 8x8 óra / 16x4 óra
angol, német, spanyol, orosz
online/távoktatás
160.000 Ft

Jelentkezés alapfeltétele: felsőfokú nyelvvizsgának megfelelő nyelvtudás
Jelentkezési határidő: az adott tanfolyam kezdési időpontja előtti 14. napon

Fontos:


A tanfolyam helyszínei:

JELENTKEZÉSI LAP LETÖLTÉSE (docx)


Képzés lényege: Célunk, hogy hallgatóink kiváló színvonalú fordításokat készítsenek és minél nagyobb szöveghűséggel és nyelvi tudással tolmácsoljanak. Hangsúly kerül a célnyelvi országok kulturális és civilizációs háttéranyagának bevonására és a szókincsbővítésre.
A gyakorlatok kiterjednek a legalapvetőbb szótártani ismeretek elsajátításától kezdve (szótártípusok, Thesaurus-ok bemutatása, használata) a tolmácsoláshoz szükséges specifikus szókincs kialakításán és szituációs-, valamint magnetofonos gyakorlatokon (memóriafejlesztés, összefoglalás) keresztül a konkrét szituációk rekonstrukciójáig és elemzéséig (kétnyelvű jegyzőkönyvek alapján) és a gyakorlat elméletének áttekintéséig.
Lényeges mindezek készségszinten történő használata (pl. előzetes megállapodások, ültetés stb. konkrét technikái, valamint az ún. "tűzoltási technikák" begyakoroltatása).
Ideális szinten a tolmácsolási készség jellege a tanfolyam végére a követő tolmácsolás felől a szinkronicitás felé tolódik el a közbeeső lépcsőfokok gyakorlásával.
A magyar nyelven tartott előadások célja a tolmács "alapintelligenciájának" kibővítése - protokolláris ismeretek, beszédtechnika, hazánkkal és a nagyobb országokkal kapcsolatos legfontosabb tények ismerete stb.

TEMATIKA

Oktatók: Főként a Debreceni Egyetem vezető nyelvtanárai, akik maguk is rendelkeznek rendszeres tolmácsolási és fordítási gyakorlattal, valamint sikeres tolmácsvizsgával.

Vizsga: A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll.
A vizsgák szakmai jellegűek: a felsőfokú nyelvtudást alapkövetelménynek tekintve, elsősorban a szükséges tolmácsolási készségek és ismeretek meglétét vizsgálják, a művelődési miniszter 7/1986. (VI.26.) MM számú rendelete értelmében.
Sikeres vizsga után a Debreceni Egyetem Angol-Amerikai Intézete - mint vizsgaközpont - (az oktatási miniszter XXXV/644/2000. sz. engedélye alapján) államilag elismert, összekötő tolmács-képesítést igazoló bizonyítványt állít ki.

Legközelebbi vizsgaidőpontok a Debreceni Egyetem Angol-Amerikai Intézetének és a Debreceni Egyetem Germanisztikai Intézetének honlapján!