TOLMÁCSTRÉNING

Tréning kezdő és kevésbé gyakorlott tolmácsok számára

Számodra nincs megoldhatatlan helyzet?
Tedd próbára magad és tanulj mások hibájából!

Beszédgyakorlat   -   Tolmácsolási gyakorlatok   -   Váratlan szituációk megoldása   -   Áthidaló kifejezések gyakorlása

A Tolmácsok és Fordítók Országos Fórumán elindult egy remek kezdeményezés, mely kezdő és kevésbé gyakorlott tolmácsok számára biztosít életszerű gyakorlási lehetőséget. A közösen „eljátszott”, majd értékelt helyzetgyakorlatok igen hasznosnak bizonyultak, így – a nagy érdeklődésre való tekintettel – szeretnénk minél szélesebb körben teret biztosítani a szituációs workshopoknak.

Az őszi/tavaszi félévben
havonta 1, összesen 4 alkalommal, 4 órás foglalkozások
keretében találkozunk a résztvevőkkel Budapesten.


A kurzusok angol, német és francia nyelven folynak, két magasan kvalifikált tolmács-szaktanár vezetésével.

A tréning lényege:  Célunk, hogy hallgatóink  minél nagyobb szöveghűséggel és nyelvi tudással tolmácsoljanak. Hangsúly kerül a célnyelvi országok kulturális és civilizációs háttéranyagának bevonására és a szókincsbővítésre.
A gyakorlatok kiterjednek a legalapvetőbb szótártani ismeretek elsajátításától kezdve a tolmácsoláshoz szükséges specifikus szókincs kialakításán és szituációs gyakorlatokon (memóriafejlesztés, összefoglalás) keresztül a konkrét szituációk rekonstrukciójáig és  a gyakorlat elméletének áttekintéséig.
Lényeges mindezek készségszinten történő használata (pl. előzetes megállapodások, ültetés stb. konkrét technikái, valamint az ún. "tűzoltási technikák" begyakoroltatása).
Ideális szinten a tolmácsolási készség jellege a tréning  végére a követő tolmácsolás felől a szinkronicitás felé tolódik el a közbeeső lépcsőfokok gyakorlásával.

Helyszín: Pannónia Középiskolás Kollégium (Budapest, XIII. ker. Pannónia u. 83.) vagy Debreceni Nyári Egyetem székháza (Debrecen, Egyetem tér 1.)
Időpontok: 8 fő jelentkezése esetén, közösen egyeztetett időpontban indítjuk a tréninget.

A tréning ára: bruttó 50.000 Ft/4 alkalom (4x4 óra=16 óra)

A korábbi tréningeken résztvevők természetesen ismét jelentkezhetnek, azonban ehhez új beiratkozási lap kitöltése szükséges.


JELENTKEZÉSI LAP LETÖLTÉSE